Chương trình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản (Phần 2)

Điểm đến 2: Dental Clinic

Dental Clinic Onozawa Phòng răng dành cho người khuyết tật

Dental Clinic Onozawa Phòng vệ sinh răng miệng

Dental Clinic Onozawa Phòng Vô khuẩn

Dental Clinic Onozawa Phòng đợi của bệnh nhân

 

Dental Clinic Tachikawa

Dental Clinic Tachikawa

Dental Clinic Tachikawa

Phòng vô khuẩn

 

Điểm đến 3: Company

Yoshida Company: Phòng răng mẫu

TS.Bùi Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ kỹ thuật phụ trách những thiết bị nha khoa hiện đại nhất hiện nay của Yoshida Company

Yoshida Company

Bệnh nhân Robot, phương tiện đào tạo hiện đại

GC Company

Phòng đào tạo liên tục cho bác sỹ hiện đại nhất hiện nay tại Nhật Bản của GC Company

Phòng đào tạo liên tục cho bác sỹ hiện đại nhất hiện nay tại Nhật Bản của GC Company

TS.Bùi Thanh Hải thử vận hành Bục giảng kỹ thuật số

TS.Bùi Thanh Hải thăm phòng nha với các thiết bị hiện đại nhất hiện nay tại Nhật Bản

Trao đổi về khả năng hợp tác trong tương lai với Lãnh đạo của GC Company

TS.Bùi Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của GC Company

 

Điểm đến 4: QI. Publishing

Chụp ảnh lưu niệm với GS.Ikko Sasaki, Giám đốc nhà xuất bản QI Publishing (Quintessence International)

 

Điểm đến 5:Kyoyokai Dental Laboratory

TS.Bùi Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm với Mr.Yoshihide Kotsubo, Giám đốc Labo nha khoa Kyoyokai

Tham quan học tập kỹ thuật làm răng giả

Tham quan học tập kỹ thuật làm răng giả

Tham quan học tập kỹ thuật làm răng giả

(Còn nữa)

 

 

Video Hợp Tác Quốc Tế