Giới thiệu Trung Tâm Nha Khoa 225
Mục lục bài viết
Giới thiệu Trung Tâm Nha Khoa 225
PGS. TS Nguyễn Phú Thắng
ThS. Nguyễn Thị Thu Vân
ThS. Nguyễn Lê Hùng
ThS. Lê Ngọc Tuấn
ThS. Nguyễn Thị Luyến
BSCK I: Phạm Thị Ngọc Bích
ThS. Hoàng Bảo Duy
BSNT. Hồng Thúy Hạnh
BSNT. Đinh Thị Thái
BSNT. Đỗ Hoàng Việt
BS. Bùi Thanh Hiền
BS. Dương Thị Ngọc
BS. Phùng Văn Thuận
BS. Hoàng Xuân Hùng
Tất cả các trang

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TẠI TRUNG TÂM NHA KHOA

225 TRƯỜNG CHINH

 


 

 

Giám đốc Trung tâm: PGS. TS Nguyễn Phú Thắng

-Trưởng bộ môn Phẫu thuật trong miệng Viện Đào tạo Răng-Hàm-Mặt,

  Đại học Y Hà Nội.

 

 

 

 


 


 

Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

-Phó trưởng bộ môn Nha chu Viện Đào tạo Răng-Hàm-Mặt, Đại học Y Hà Nội

 

 

 

 


 


 

 

 

ThS. BS. Nguyễn Lê Hùng 

 -Giảng viên bộ môn Phẫu thuật trong miệng Viện Đào tạo Răng-Hàm-Mặt, Đại học Y Hà Nội.

 

 


 


 

ThS. Lê Ngọc Tuấn

 

- Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội.

 

 


 


 

  

 

 

ThS. Nguyễn Thị Luyến

 - Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội.

 


 

 


 

BSCK I: Phạm Thị Ngọc Bích

 

 

 

 

 

 


 


 

ThS. Hoàng Bảo Duy 

 

Giảng viên Bộ môn Nha chu, Viện đào tạo Răng-Hàm-Mặt, Đại học Y Hà Nội. 

 


 


 

 

BSNT. Hồng Thúy Hạnh

 

Giảng viên Bộ môn Nha cộng đồng, Viện đào tạo Răng-Hàm-Mặt, Đại học Y Hà Nội.

 


  BSNT. Đinh Thị Thái

-Giảng viên bộ môn Phẫu thuật trong miệng Viện Đào tạo Răng-Hàm-Mặt, Đại học Y Hà Nội.

 

 


 


 

BSNT. Đỗ Hoàng Việt

-Giảng viên bộ môn Phẫu thuật trong miệng Viện Đào tạo Răng-Hàm-Mặt, Đại học Y Hà Nội.

 

 


 


 

BS. Bùi Thanh Hiền

 

  

- Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội.

 


 


 


 

 BS. Dương Thị Ngọc

 

- Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội.

 


 


 

BS. Phùng Văn Thuận

 

- Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội.

 

 

 


 


 

 

BS. Hoàng Xuân Hùng

 

- Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội.